Този сайт обединява група от фирми, създадени, за да управляват и реализират инвестиционната програма в сферата на недвижимите имоти на строително дружество „Аргогруп Екзакт” ООД.

Дейността на „Аргогруп Риъл Естейт” ООД е насочена основно в изграждане на комплекси от затворен тип, с вътрешна инфраструктура, услуги и възможност за спокоен живот в хармония с околната среда. В реализирания от компанията проект от затворен тип „Бяла Черква” Камбаните, състоящ се от редови къщи и апартаменти, наред с постигнатото качество и озеленяване, обитателите му могат да ползват услугите на детска градина, магазин, фитнес салон и други удобства.  Непосредствено до комплекса има изграден храм, който е собственост на Софийската митрополия.  

Компаниите следват принципите на социална отговорност към хората, живеещи в тях, с ясното съзнание, че съвременният бизнес, за да е успешен трябва да се стреми да съчетава комерсиалната си същност с общочовешките ценности. Спазвайки законите и нормативите, изпълняваме обещанията си и се грижим за интересите на своите клиенти. Стремим се непрекъснато да се усъвършенстваме и да прилагаме най-добрите практики в бизнеса с недвижими имоти и инвестиционната дейност.