„Аргогруп Риъл Естейт” ООД е модерна и бързо развиваща се компания, създадена през 2005 г.,  за да управлява и реализира инвестиционната програма в сферата на недвижимите имоти на строително дружество „Аргогруп Екзакт” ООД.

Дейността на „Аргогруп Риъл Естейт” ООД е насочена основно в изграждане на комплекси от затворен тип, с вътрешна инфраструктура, услуги и възможност за спокоен живот в хармония с околната среда. В реализирания от компанията проект от затворен тип „Бяла Черква” Камбаните, състоящ се от редови къщи и апартаменти, наред с отличното качество и професионално изпълнено озеленяване и услуги, обитателите му имат на разположение детска градина, магазин, фитнес салон, църква и други удобства.  

Спазвайки законите и нормативите, изпълняваме обещанията си и се грижим за околната среда и зачитаме обществения интерес. Стремим се непрекъснато да се усъвършенстваме и да прилагаме най-добрите европейски практики в бизнеса с недвижими имоти и инвестиционната дейност.

„Аргогруп Риъл Естейт” ООД следва принципите на социалната отговорност с ясното съзнание, че съвременният бизнес, за да е успешен, трябва да е отговорен към обществото и опазването на околната среда, за превръщането на градовете ни в едно по-добро място за живеене.